Miljöpolicy

Miljöpolicy

 

Söderbyggen AB har som mål att minska miljöpåverkan genom att erbjuda våra kunder produkter och tjänster som leder till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi arbetar aktivt med miljöfrågor och engagerar våra medarbetare om att aktivt komma med förslag och åtgärder på vad vi kan göra för att förbättra miljön.

Vi arbetar löpande med ergonomifrågor och arbetsmiljö.

 

Detta uppnår vi genom att:

 

- Samtliga på företaget görs delaktiga i miljöarbetet, genom att kontinuerligt informeras om gällande krav.

 

- Ha en dialog med kunder, projektörer, leverantörer och andra intressenter och medverka redan i projekteringsskedet med förslag där vi ser att man kan förbättra.

 

- Planering av arbete/inköp så att transporter kan minskas och småleveranser undviks i möjligaste mån.

 

- Mottagningskontroll av virke för kontroll av fukt.

 

- Aktivt sopsortera

 

- Hushålla med råvaror, energi och vatten, samt undvika spill vid materialhantering.

 

- Eftersträva ständiga förbättringar och upprätthålla en varaktig utveckling av våra miljömål.

 

- Sträva efter att minimera miljöpåverkan.

 

- Vid större projekt så integreras vår miljöplan med beställarens miljömål/plan samt krav.

 

- Gemensamt skall vi inom företaget, årligen med samtliga anställda, gå igenom och säkerställa att vårt miljöarbete följs samt att se om det kan förbättras.