Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Söderbyggen har en klar och entydig ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet där samtliga medarbetare tar ansvar och bidrar med sin kompetens.

Detta skapar en hög leveranssäkerhet och ett stark förtroende hos våra kunder och på marknaden. Vår målsättning är att skapa ett mervärde för kunden.

Vårt motto är rätt från början till slut.

 

- Kvalitet för Söderbyggen är att alltid leverera rätt tjänst i tid med rätt kvalitet

 

- Våra medarbetares kvalitetsansvar uppnås genom stort engagemang och hög kompetens.

 

- Löpande kundkontakt från början till färdig leverans.

 

- Vi väljer alltid kvalitetsmedvetna leverantörer.

 

- Uppföljning av projekt samt överlämnande av egenkontroller och byggvarudeklarationer.

 

- Att redan tidigt i projekteringsskedet komma med förslag där vi ser att man kan förbättra.

 

- Arbetsberedningar där alla får vara med och påverka för en bra arbetsmiljö och genomgång av projektet.

 

- Ansvarig för kvalite, arbetsmiljö och miljöarbete är Roger Carlsson som innehar arbetsmiljödiplomering, fuktsäkerhetsansvarig erfarenhet från Sunda hus och byggvarubedömningen/basta